Ana Sayfa
Bayındır
Tarihçe
Genel Görünüm
Başhekimlik
Başhemşirelik
Müdürlük
Personel
Poliklinikler
Servisler
Acil Servis
Ameliyathane
Laboratuar
Radyoloji
Eczane
Teknik Birim
Psikolog
Diş Laboratuarı
Rapor Birimi
Üroloji
Genel Cerrahi
İnfeksiyon Hast
Dahiliye
Çocuk Hast.
Kadın H.-Doğum
Göz
KBB
Psikiyatri
Nöroloji
Anestezi ve Re.
Radyoloji
Ortopedi
Aile Hk.Uzm
Pratisyen Hk.
Diş Hk.
   
         
 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ KOMİTELERİ

 

 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREVLERİ

 1. Çalışanların zarar görme riskinin azaltılması,
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 3. Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması,
 4. Kesici – delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması konularının kapsar.
 7. Çalışanlara gerekli konularla ilgili eğitim düzenler.
 8. Komite üç ayda bir toplanır ve kayıt altına alınır.
 9. Komite başkanının uygun gördüğü tarihlerde ve olağanüstü durumlarda periyodik toplantı tarihi dışında da toplanabilir. Toplantılar kayıt altına alınır.
 • EĞİTİM KOMİTESİ

GÖREVLERİ  :
    Asli Görevleri:

 1. Hastanedeki hizmet içi eğitimlerin planlamasını yapmak.
 2. Çalışanlar veya hizmet alan talepleri, tetkikler sonucu, Kalite Konsey Toplantıları sonucu alınan kararlar ile ihtiyaç duyulan hizmet içi/dışı eğitim taleplerini değerlendirmek ve uygulamaya geçirmek.
 3. Eğitici olarak gerekli durumlarda kurum dışı kaynaklardan faydalanmak için bağlantı kurmak.
 4. Eğitime katılımı sağlamak ve ilgili personele gerekli olan eğitimi ulaşmasını sağlamak.
 5. Eğitim için gerekli olan ortamı sağlamak.
 6. Eğitim sonrası etkinliği değerlendirmek.
 7. Halk eğitimleri planlamak ve uygulamak

 

Kalite Yönetim Sistemi Görevleri:

 1. Dokümantasyon ile ilgili değişiklik veya yeni ihtiyaç doğduğunda kalite birimine bilgi verir. Taslak hazırlanmasında yardımcı olur.
 2. Hizmetin her aşamasında ürün veya hizmet uygunsuzluğu ile ilgili durumlar ortaya çıktığında uygunsuzluğun ileri safhaya geçmemesi için müdahale eder ve Kalite Birimi başta olmak üzere üst makama bildirimde bulunur.
 3. Kurumun kalite politikası ve kalite hedeflerinden haberdar olarak hizmetini bu doğrultuda yerine getirir.
 4. Kalite çalışmalarına gönüllü katılımı sağlar ve davet edildiğinde görev alır.
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREVLERİ

 1. Hastanın doğru kimliklendirilmesi,
 2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 3. Güvenli ilaç uygulamasının sağlanması,
 4. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 5. Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 6. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 7. Güvenli cerrahi uygulamasının sağlanması,
 8. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsar.
 9. Komite gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatır.
 10. Çalışanlara gerekli konularla ilgili eğitim düzenler.
 11. Komite üç ayda bir toplanır. Komite başkanının lüzum gördüğü hallerde arada da toplanabilir.
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREVLERİ

 1. Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
 2. Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
 3. Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
 4. Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarının planını ve takibini yapar.
 5. Atık yönetimi çalışmaları,
 6. Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.
 7. Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsar.
 8. Komite üç ayda bir toplanır ve kayıt altına alınır.
 9. Komite başkanının uygun gördüğü tarihlerde ve olağanüstü durumlarda periyodik toplantı tarihi dışında da toplanabilir. Toplantılar kayıt altına alınır.

Komite başkanı gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatır

 

  ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 

Op.Dr. Özcan DEMİRTOLA

 

Uzm.Dr. Caner OKUR

 

Uzm.Dr. Arzu ERKAN ZORLU

 

Mustafa AKPINAR

 

Osman AĞARTIR

 

Erdal ZORLU

 

Nurhayat AYDOĞDU

  A.Ezel BAŞKANOĞLU
 

Ayten EVGİN

 

Behzat POLAT

 

Özcan TIRPAN

 

  EĞİTİM KOMİTESİ
  Op.Dr. Halil Emre GÖĞÜŞ
  Mustafa AKPINAR    
  Nurhayat  AYDOĞDU
  Uzm.Dr. Ü. Hakkı KAROL
  A. Ezel BAŞKANOĞLU 
  Suham DALĞIÇ
  Özlem DENİZ

 

  HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 

Op.Dr. Özcan DEMİRTOLA

 

Op.Dr. Fahri TEMİZ

 

Uzm.Dr. Yeşim ÖZDAMAR

 

Uzm.Dr. Öznur ASİL

 

Mustafa AKPINAR

 

Nurhayat AYDOĞDU

 

Meriç KESER

 

Ekrem KUL

 

Taner ÖZTENLİ

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Op.Dr. Özcan DEMİRTOLA
Uzm.Dr. Yeşim ÖZDAMAR
Uzm.Dr. Öznur ASİL
Mustafa AKPINAR
Erdal ZORLU
Nurhayat AYDOĞDU

Özgül DİŞKAYA

Aydın DİRLİK

   

 

Geri

   
   
   
   
 
 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Büyütmek için tıklayınız...
Tüm arkadaşlarımla beraber, hastalarımıza en iyi hizmeti sunma çabasındayız.
Uz.Dr Feridun ÖZDAMAR
İhale İlanları
Diğer Duyurular
     
 

Bayındır Devlet Hastanesi
Bayındır / İZMİR

Tel 232 5813036
Fax 232 5815688

bayindirdh.gov.tr
 
Bayındır Devlet Hastanesi